Návrh desek plošných spojů

Na základě výstupních dat z různých návrhových systémů připravujeme kompletní podklady pro výrobu DPS včetně zpracování vrtacích dat, výkresů pro frézování a drážkování a informací pro zadání výroby.

Podklady pro návrh:

Návrhová pravidla pro plošné spoje

Konstruktér musí zohlednit všechny požadavky pro optimální nastavení pravidel v návrhovém systému ,které jsou z technologického hlediska závislé na tloušťce desky a Cu fólie. Vychází se především z požadavků zákazníka na tloušťku a typ základního materiálu, proudových odběrů pro napájení a výkonové spoje, použitá pouzdra součástek, vlivu prostředí a způsobu užití osazené DPS a technologických možnosti výrobce.

Používáme obecně uznávaných návrhových pravidel, která popisují vhodné kombinace šířek spojů, izolačních mezer, vrtání a mezikruží v závislosti na tloušťce desky a Cu fólie v závislosti na účelu použití, parametrech, zatížení plošného spoje a provozních klimatických podmínkách.