Naše doporučení pro zadávání výroby

Technologické parametry zadávací dokumentace a dat

  

Abychom mohli Vaši zakázku kvalitně a co nejrychleji zhotovit, je zapotřebí dodržet následující požadavky:

Výroba DPS a její zadávací dokumentace ke stažení zde.

 

Rozsah celkových vnějších rozměrů desky (přířezu):

Šířka

50 – 350 mm

Délka

50 – 450 mm

Tloušťka

0,4 – 2,6 mm (možnost osazení slabších desek je nutno konzultovat)

 

Přířezem chápeme matrici X x Y jednotlivých motivů desek, která je zpravidla ohraničena technologickým okolím.

U DPS je nutné, aby jejich podélné hrany byly rovnoběžné a v jedné vyráběné sérii byla tolerance šířky maximálně 0,5mm! Jinak se zvyšuje riziko poškození desky (přířezu) během výroby, případně zdržení výroby.

Pokud jde o tuhost, resp. průhyb desky, doporučujeme zvláště u problematických desek (slabé desky, úzké můstky na přířezu, příliš hluboko frézované drážky, teflonové desky apod.) konzultaci pro každý konkrétní případ.

Minimální vzdálenost hrany pájecí plošky od okraje jednostranné DPS jsou 3 mm. U oboustranné DPS je potřebný okraj 10mm. Jsou-li pájecí plošky blíže k okraji DPS, musí mít deska technologický okraj. Pokud tomu tak není, je nezbytné součástky na okraji desky osazovat dodatečně, čímž dochází ke zdržení a navýšení ceny u takto osazené desky.

 

Technologické otvory:

Pro uchycení DPS (jednotlivé desky nebo přířezu) v osazovacím automatu je vhodné, aby technologické okolí (deska) mělo/a optimálně 5 mm (možno 4 – 8 mm) od svého spodního okraje dva otvory o průměru 3 mm (po dohodě možno 2 – 4 mm - viz obrázek níže). Pro oboustrannou desku je vhodné přidat uchycovací body z obou stran. Pokud tomu tak není, zvyšuje se riziko nepřesného osazení.osazovani-1.png

 

Technologické značky:

Pro přesné zaměření DPS před tiskem, resp. před osazováním, je vhodné, aby deska byla opatřena alespoň dvěma zaměřovacími značkami. Mohou to být např. kruhové plošky o průměru cca 1 - 2 mm umístěné na desce úhlopříčně (nesymetricky) a co nejdále od sebe, s povrchem stejným jako povrch pájecích plošek (nezakryté nepájivou maskou). Tyto značky musí být umístěny nejméně 5 mm od podélného okraje desky (viz obrázek níže). Jiný než kruhový tvar zaměřovacích plošek je třeba předem konzultovat. Je nutné, aby v okruhu alespoň 3 mm kolem zaměřovacího bodu nebyly na desce žádné pájecí plošky, potisky apod. Pokud značky na desce (přířezu) nejsou nebo jsou nekvalitní, zvyšuje se riziko nepřesného osazení zaměření/osazení desky.

osazovani-2.png

 

Pájení vlnou:
Při požadavku na pájení vlnou je vhodné nedělat desky (přířezy) – zejména méně tuhé – příliš široké, aby nedocházelo k jejich prohnutí při průchodu vlnou. Návrh desky by měl počítat s možností jejího pájení vlnou, vývodové součástky s velkým množstvím pinů (např. konektory) by měli být srovnané jedním směrem, s předpokládaným pohybem desky ve vlně (podélně s delší stranou přířezu, desky) aby se zamezilo tvorbě zkratů po průchodu vlnou)

 

Součástky:
Po předchozí konzultaci Vám nabízíme možnost použít běžné součástky z našeho skladu. Ostatní součástky můžete dodat sami, nebo můžeme jejich dodání zajistit u našich dodavatelů. Pokud budete součástky dodávat sami, je nutno dodržet následující pravidla:

Při nedodržení těchto pravidel může dojít k větší spotřebě součástek, k nekvalitnímu osazení nebo špatnému zapájení součástek.

 

Výrobní dokumentace:
Vámi dodaná dokumentace musí obsahovat:

V případě nekvalitní dokumentace může dojít k chybám při zhotovení zakázky, příp. k jejímu zbytečnému zdržení. Dodaná dokumentace může navíc obsahovat souřadnice součástek, úhly natočení a další doplňující nebo upřesňující údaje. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, plošné spoje a jejich výroba je možná, ale prodraží se o čas potřebný k vytvoření těchto dat. 

 

Šablony pro tisk:
Tisk pájecí pasty nebo lepidla pro SMD můžeme provádět buď na automatu DEK nebo na ručním zařízení UNIPRINT. Výhodou nanášení pasty na automatu DEK je vetší plocha a přesnost (jemnost) nanášení pasty. Ruční mazací zařízení UNIPRINT je vhodné pro vzorkovou výrobu a menší série. Na obrázcích je maximální oblast tisku SMD plošek (nezaměňujte s rozměry desky, přířezu, ty mohou být větší)

 

Šablona pro DEK (ver. 1)

osazovani-4.png

 

Šablona pro DEK (ver. 2)

osazovani-5.png

 

Šablona pro DEK by měla mít na spodní straně dva prolisy (ne otvory!!) nejlépe kruhového tvaru s průměrem shodným s průměrem zaměřovacích plošek na desce na pozicích odpovídajícících zaměřovacím bodům na desce. Nemá-li šablona tyto prolisy, může dojít k nepřesnému tisku, příp. k prodloužení doby tisku.Šablona pro UNIPRINT


sablona-uniprint-2-220mm.png

Maximální rozteč uchycovacíxh otvorů prům. 5 mm je 500 mm!

Maximální šířka stěrky je 220 mm.

Minimální vzdálenost motivu od uchycovacích děr 5 mm je 90 mm.

 

Tloušťka šablony, příp. způsob výroby šablony plošných spojů, se volí především podle typu osazovaných součástek.

Doporučujeme konzultovat s námi tloušťku šablony před její výrobou.