Optická (vizuální) inspekce

Kontrola práce jako součást procesu

Na tomto pracovišti se provádí kontrola správnosti osazení a samozřejmě i zapájení SMT i THT součástek. Ta je prováděna za pomoci optických pomůcek porovnávací metodou. Systém automatické optické kontroly (AOI systém) zatím připravujeme.

Systém zachycení závad

Proces kontroly je navržen tak, aby se kontrolovaly výrobní vady jak před, tak po přetavení osazených desek. Systém kontroly zajišťuje vynikající zachycení závad. Zjistí přítomnost/nepřítomnost součástky, polaritu součástky, přesnost pozice osazení, nedostatek pájky, zkraty a další chyby. Tímto pracovištěm prochází každá osazená DPS. Kontrola je prováděna jak podle dokumentace, tak i případně podle dodaného vzorku našimi kvalifikovanými pracovníky.