Ceny a příplatky

Tabulka expresních příplatků pro osazování v kategorii PROTOTYP (manuální osazení):

 
 Počet pracovních dní    1   2   3   4   5 
 Příplatek (%)  300   150   80   30   0 

(Vždy pouze po předchozí dohodě, dle specifikace)

 

Do kategorie PROTOTYP spadají všechny zakázky, které splňují tyto podmínky (v případě nevyhovění kterékoliv z podmínek se zakázka stává kategorií STANDARD):

 

Tabulka expresních příplatků pro osazování STANDARD (strojové osazení):

 
 Počet pracovních dní    1   2   3   4   5   7 9
 Příplatek (%)  400   200   100   80   60   40   25 

(Vždy pouze po předchozí dohodě, dle specifikace a množství)