Cínová lázeň pro oletovávání

Pro potřeby úpravy povrchu  vývodů elektrosoučástek nebo např. i konců drátů kabeláže se používá roztavená cínová lázeň (pájecí lázeň), do které se vývody součástek nebo odhalené konce drátů jednoduše namáčí. Tím se tyto kovové povrchy pocínují a stabilizuje se tak povrchová úprava těchto částí pro spolehlivější budoucí pájení.

Cínová lázeň

Technologie cínové lázně je určena nejen pro oletovávání vývodů klasických elektrosoučástek, ale i pro oletovávání drátů kabelových svazků nebo jiných kovových povrchů, které se mají později letovat. Pájení drátu nebo vývodu se oletováním v cínové lázni usnadňuje a tím se později výroba například zmíněného kabelkového svazku zrychlí zejména ve fázi přiletování vodiče na kontakt konektoru. Toto je také důležité pro zamezení poškození konektoru teplem při letování vodiče.

Tato metoda není určena pro letování součástek na plošné spoje. Pro toto existuje strojová metoda pro sériové pájení elektroniky, a to strojní pájení cínovou vlnou.