Zvyšování kapacity výroby elektroniky

Sladění výrobní linky a bezchybná funkce každého stroje jsou klíčové!

Výrobní linka pro osazování plošných spojů elektronickými součástkami je sestavena z několika strojů. Jsou to zejména stroj nanášející cínovou pastu na plošný spoj, osazovací stroj pro osazování plošných spojů elektrosoučástkami a přetavovací pec pro konečné zaletování elektronických součástek na plošných spojích. Stroje mají charakter pásové výroby a osazování plošných spojů je tak kontinuálním procesem. Osazení plošného spoje je složitý proces s mnoha úkony. Pokud má být výroba maximálně efektivní, je třeba zamezit při osazování plošných spojů zbytečným prodlevám způsobených čekáním mezi jednotlivými operacemi. Proto dbáme na plnou funkci komunikace mezi stroji výrobní linky a efektivní vytížení všech strojů naší výrobní linky pro osazování plošných spojů. Dosahujeme tak maximální technologicky možné kapacity výroby elektroniky.