Zajištění dostatečného přiletování rozměrných součástek

Při osazování DPS můžou nároky na připojení vývodů elektrosoučástek překročit standardní množství cínové pasty dodávané šablonou na desku plošného spoje.Vývoj elektroniky zahrnuje posouzení každé elektrosoučástky vývojářem nejen z hlediska jejích parametrů, ale také z pohledu posouzení podmínek, za kterých elektrosoučástka pracuje a tyto podmínky pro součástku zajistit. Zejména vývojář při vyvíjení zařízení posuzuje a zajišťuje dostatečný odvod tepla produkovaného součástkou a dostatečné dimenzování připojení kontaktů součástky. U rozměrných součástek, jako jsou například výkonové diody nebo vysokokapacitní kondenzátory se snadno může stát, že šablona pro nanášení cínové pasty při osazování DPS neumožňuje dodat dostatečné množství cínové pasty, aby se přetavením dosáhlo kvalitního přiletování elektrosoučástky. I tuto situaci lze řešit, a to přidáním k tomu určeného tělesa cínové pájky. Tyto tělesa lze pořídit v různých velikostech a jejich vhodným umístěním do pasty na desku při osazování DPS lze za určitou cenu dodat dostatečného množství pájky, aby se přetavením DPS dosáhlo správného tvaru taveniny na kontaktu elektrosoučástky a na DPS a tím i elektrického připojení předepsané kvality.