Vhodná paletizace při osazování DPS

Osazování desek plošných spojů (DPS) v různě velkých sériích klade rozdílné požadavky na zadávání výroby.

Vývoj elektroniky s sebou přináší potřeby různě velkých sérií osazování DPS. Jednak na počátku vývoje elektronického zařízení potřebuje vývojář opakovaně ověřovat parametry vyvíjené desky plošného spoje, což lze prakticky jen vyrobením a osazením DPS byť jen jako jediného funkčního vzorku. U menších desek plošných spojů se nevyplatí vyrábět pouze jediný kus, pak se před osazováním DPS vyrobí jediná paletizovaná deska plošného spoje, tedy deska, na které je základní motiv DPS zopakován vícekrát do matice. Při výrobě funkčního vzorku pak osazování DPS probíhá třeba jen na jediném motivu na paletizované desce plošných spojů. U sérií osazování DPS s větším počtem kusů se při volbě paletizace DPS pro osazování volí počet kusů na jednom panelu DPS a tvar panelu DPS jednak podle možností výrobní linky a dále podle možností výrobce DPS. I rozměr šablony pro nanášení pasty lze volit a tím lze i ušetřit náklady při malých sériích osazování DPS. Celkově se samozřejmě při osazování DPS ve větších sériích vyplatí maximálně využít parametry strojů ve výrobní lince v kombinaci s rozměry typizovaného přířezu materiálu pro DPS při jejich výrobě. V každém případě shrnutí podmínek a doporučení pro zadávání výroby naleznete zde.