Šablony pro strojové nanášení pasty

Strojové nanášení cínové pasty nebo lepidla při osazování plošných spojů má svá specifika.

Při větších výrobních sériích osazování plošných spojů elektrosoučástkami se vyplatí nanášet cínovou pastu pro letování elektrosoučástek k tomu určeným strojem. Nejenže stroj je přesnější a rychlejší než člověk, byť zkušený, ale jako stroj i bezchybný při opakovatelnosti svých výkonů. Osazení plošného spoje předchází průchod desky plošného spoje mazacím strojem ve výrobní lince do osazovacího stroje, který součástky osadí. Pro mazací stroj ale nemůžeme použít samostatnou šablonu, ale je ji třeba vypnutou vlepit do k tomu určeného rámu. Tento úkon sice znamená zvýšení nákladů, ty se ale nakonec ve větší sérii osazování DPS rozpustí a díky zrychlení elektro výroby, je nakonec tento postup efektivnější.