Plánování výroby

Pro efektivní výrobu je třeba kvalitní plánování. To platí zejména při osazování desek plošných spojů.
Ať už je elektro výroba zadaná naším zákazníkem jakéhokoliv rozsahu nebo druhu, je třeba před jejím zahájením projít veškeré zamýšlené kroky už při naceňování, tedy vytváření cenové nabídky pro osazování plošných spojů. Pokud zákazník požaduje s výrobou i dodání elektrosoučástek nebo jiného materiálu nebo další úkony, je třeba jednotlivě pro každou součástku nebo úkon spočítat cenu. Zde vzniká základ plánu výroby. Po odsouhlasení nabídky zákazníkem a po objednání výroby je třeba konkrétně osazování plošného spoje naplánovat tak, aby byly splněny všechny zákazníkem požadované parametry produktu a výroby včetně termínu dodání a ceny. Tento detailní plán je základem efektivního průběhu osazování plošných spojů, udržení výborné kvality osazení plošného spoje a bezchybného zaletování součástek na desce plošného spoje.