Osazování složitých DPS

U složitých desek plošných spojů osazovaných mnoha součástkami se můžeme při větších sériích setkat s problémem, že osazení desky plošného spoje trvá poměrně dlouho i stroji. Pomůže optimalizace pomocí více zařízení.

Prakticky dnes každé zařízení v sobě obsahuje desku plošného spoje, kterou je třeba osadit součástkami. Komplikovaná zařízení s mnoha funkcemi nebo na která jsou kladené nároky vyžadující sofistikované řešení, jsou často konstruovány i pomocí třeba i poměrně dost složitými deskami plošných spojů osazovaných mnoha součástkami.

U těchto DPS se můžeme při větších sériích osazování plošných spojů setkat s problémem, že osazení desky plošného spoje trvá poměrně dlouho i k tomu určenému stroji. V takových případech se již vyplatí investovat čas a zkušenosti programátorů a optimalizátorů výrobní linky, kteří osazování plošných spojů podle nároků rovnoměrně rozloží mezi osazovací stroje zapojených v tandemu za sebou.

Osazení plošného spoje je pak poměrně výrazně rychlejší. Zákazník dostane své osazené desky plošných spojů jednak rychleji a také levněji, protože kratší čas pro osazování plošných spojů znamená i úsporu režijních nákladů jako jsou mzdy a energie.