Osazování plošných spojů ve velkých sériích

Osazování plošných spojů ve velkosériové výrobě má svá specifika.

Velkosériová výroba se při strojovém osazování plošných spojů v principu od malosériové výroby příliš neliší. U malosériové výroby se na celkové ceně osazování DPS tak výrazně neprojeví případné prostoje ve výrobě nebo jiné aspekty, které vedou k nutnosti řešení operátorem.

U velkosériové výroby je třeba dát prostor programátorům vyváženě optimalizovat výrobní chod osazování plošných spojů součástkami tak, aby se případné prostoje minimalizovaly a osazování desek plošných spojů při výrobě minimálně vyžadovalo zásahy operátorů výroby obsluhujících výrobní linku.

Míru optimalizace volí programátoři procesu osazování plošných spojů v závislosti na velikosti výrobní série, případně na složitosti a časové náročnosti osazení plošného spoje elektrosoučástkami. Cílem programátorů jsou minimální náklady osazování plošných spojů při záruce maximální kvality osazení plošného spoje a tím i bezproblémové následné testování, zprovoznění a zabudování plošných spojů do konečného výrobku zákazníka.