Osazování desek plošných spojů extrémně velkými součástkami

Dnes se vyrábějí v SMD verzi i poměrně rozměrné a těžké součástky. Jejich správné osazení a připájení k desce plošného spoje nemusí být zcela samozřejmostí.Strojové osazování DPS speciálními součástkami patří k běžné praxi osazování plošných spojů. Rozměrné elektrosoučástky kladou nároky na operátora výroby nejen v manipulaci se součástkou, která vyžaduje obvykle nemenší přesnost osazení jako u ostatních součástek na plošném spoji, ale i v procesu nanášení pájecí pasty na plošný spoj a samozřejmě i v průběhu přetavování osazeného plošného spoje v reflow peci. Vyladění výrobní linky pro osazování plošných spojů v praxi znamená u osazování součástek na plošný spoj nastavení optimálních parametrů manipulace se speciální součástkou v kombinaci s ostatními součástkami, tedy například volba vhodné sací trysky, rychlosti posuvu a uložení. U těžkých součástek je třeba volit velké trysky a samozřejmě co nejpomalejší chod. Takové nastavení jde proti přesnosti a celkové rychlosti osazování DPS. Důležitá je i volba pořadí osazování součástek na plošný spoj, aby nedocházelo ke kolizím. Operátor při osazování desek plošných spojů musí vyřešit mnoho dílčích problémů, aby celý proces optimalizoval nejen z hlediska rozměrů součástek, ale celkového chodu výrobní linky včetně nastavení vhodného teplotního profilu při přetavování osazených DPS. Naši zkušení operátoři tyto úkony zvládají denně s cílem dosáhnout maximální kvality osazení desek plošných spojů nejefektivnějším možným procesem. Zákazníka zajímá vždy maximální kvalita, ale cenu a termín dodání osazených plošných spojů posuzuje stejnou měrou.