Osazování desek plošných spojů pro vývoj elektroniky

Vývoj elektroniky znamená pro inženýra z myšlenky vytvořit dílo, které funguje podle jeho představ a dělá zamýšlené věci. Proces vývoje elektroniky je plný různých úskalí a zkušenost vývojáře je klíčová pro efektivní dosažení funkčního designu výrobku.

Každý vývojář se potýká s mnoha problémy, které musí vyřešit. Pokud začíná vývoj elektroniky, má v hlavě zatím jen myšlenku, jejíž realizací je elektronické zapojení a celková konstrukce. Tuto realizaci provází často i několikanásobné osazování desek plošných spojů vzorků, na kterých si vývojář musí ověřit funkce zařízení, které se jinak obtížně stanoví.

Stručně je postup vývoje popsán zde. Reálně je postup u každého vývoje elektroniky vždy specifický. U jednodušších projektů je opakování osazování desek plošných spojů vzorků méně časté, protože má vývojář méně proměnných a dostupnou dokumentaci. Pokud tomu tak není a nebo řešení technických problémů při vývoji elektroniky je obtížnější, pak je osazování desek plošných spojů vzorků a testování elektroniky i mechanických vlastností vzorků velmi významným krokem, který jasně odpoví vývojáři na jeho otázky.

Proces vývoje elektroniky je spojen s výrobou, tedy i osazováním plošných spojů. Specifické na osazování desek plošných spojů vzorků je malý počet osazování DPS, na který se rozpočítávají fixní náklady výroby. Proto s vývojáři vždy snaží minimalizovat výrobu vzorků na absolutně nutné minimum tak, aby bylo dosaženo cíle zadaného zákazníkem za minimální možnou cenu odvislou samozřejmě i od jeho volby rychlosti, jakou má být vývoj elektroniky proveden.