Osazování desek plošných spojů na speciální materiály

Praxe přináší při osazování DPS často i požadavky na osazování desek plošných spojů speciálních vlastností nebo speciálně vrstvené.Současné technologie výroby DPS dovolují používat velmi mnoho druhů materiálů a dnes již samozřejmě i různorodé materiály dokonce i vrstvit. Návrh DPS u takto složitých designů je poměrně náročnější a neméně tak i jejich výroba a konečně pak osazení elektrosoučástkami. Materiály v DPS mohou být velmi různé jak u vodičů, tak i izolantů. Tím i můžou být na různých místech desky různé elektrické vlastnosti, ale třeba i tuhost DPS a právě zrovna ta se musí při případném dalším osazování na osazovacím stroji vzít obzvláště v úvahu. Protože při osazování desek plošných spojů se tryska hlavy stroje jemně dotýká povrchu DPS přes součástku přikládanou do pájecí cínové pasty. Při osazování DPS je třeba zamezit pohybu a vibracím desky, což je obtížně realizovatelné zejména u měkkých materiálů. Po osazení DPS součástkami je třeba nechat plošné spoje projít přetavovací pecí a tak celý proces osazování plošného spoje završit. Problematika volby vhodných teplotních profilů bývá často komplikována ať už výraznější tepelnou vodivostí materiálu nebo tendencí slinuté směsky materiálů DPS měnit tvar nebo alespoň tvar nedostatečně držet. Vše výše zmíněné musí operátor výroby brát v úvahu a všechny informace na základě svých zkušeností správně vyhodnotit a zpracovat, aby výsledné výrobky odpovídaly kvalitou a svými vlastnostmi požadavkům zákazníka.