Kontrola součástek při osazování

Před zahájením osazování plošného spoje pečlivě kontrolujeme elektrosoučástky.

Zejména při prototypovém osazování plošných spojů je třeba pečlivě překontrolovat, zda elektrosoučástky dodané zákazníkem jsou správného typu, ve správném pouzdru a případně správných parametrů. Často naši pracovníci při osazování plošného spoje objeví rozdíly oproti dokumentaci.

Celý proces osazování DPS má několik fází kontrol, při kterých lze odhalit chyby, ale i rozdíly, které nejsou fatální a elektro součástku pak lze za určitých okolností na plošný spoj zaletovat a tím desku plošného spoje kompletně osadit. Všechny rozdíly a chyby objevené v kterékoliv fázi osazování plošného spoje souhrnně konzultujeme se zákazníkem včetně návrhu řešení situace vedoucímu k pokud možno včasnému dokončení osazení plošných spojů a případně kompletní montáže a oživení výrobku. Zejména prvotní fáze kontrol jsou důležitou prevencí výrazných prostojů při osazování plošných spojů v dalších fázích výrobního procesu.