Kontrola součástek při osazování

Před zahájením osazování plošného spoje pečlivě kontrolujeme elektrosoučástky.

Zejména při prototypovém osazování plošných spojů je třeba pečlivě překontrolovat, zda elektrosoučástky dodané zákazníkem jsou správného typu, ve správném pouzdru a případně správných parametrů. Často naši pracovníci při osazování plošného spoje objeví rozdíly oproti dokumentaci.

smt-linka-pretavovaci-pec-7.jpg

Při této kontrole se ověřují následující klíčové faktory:

Správnost součástek: Zajišťuje se, že každá součástka je ta správná, co se týče jejího typu, hodnoty, tolerance a provedení. To zahrnuje rezistory, kondenzátory, integrované obvody, tranzistory a další pasivní a aktivní prvky.

Poloha součástek: Kontroluje se, zda jsou součástky osazeny na správných místech a ve správné orientaci na desce.

Polarita: U polarizovaných součástek, jako jsou diody nebo elektrolytické kondenzátory, je důležité ověřit správnou polaritu, aby nedošlo k poškození nebo nefunkčnosti zařízení.

Nastavení mechanických komponentů: U zařízení s mechanickými součástmi (např. přepínače, tlačítka) se kontroluje, zda jsou správně namontovány a funkční.

Lepidlo a pájka: Zajišťuje se, že součástky jsou pevně připevněny lepidlem nebo pájkou a že spoje jsou kvalitní a bez vad.

Absence vad: Kontroluje se, zda na součástkách nejsou viditelné fyzické vady, jako jsou trhliny, odštípnutí nebo deformace, které by mohly ovlivnit funkci součástek.

Odpovídající umístění: Pokud je na desce vyhrazeno místo pro další rozšiřující součástky, zkontroluje se, zda jsou tato místa správně osazena nebo pokryta ochrannými kryty.

Množství a správný typ pasty pro pájení: Zajistí se, že na každém pájecím místě je dostatečné množství a správný typ pájecí pasty.

Ochranná opatření: Zkontroluje se, zda jsou splněna případná specifická ochranná opatření pro speciální součástky (např. antistatické balení).

Estetika a čistota: Nakonec se provádí vizuální kontrola, zda je deska plošných spojů čistá, bez zbytků pájky nebo lepidla a zda jsou součástky rovně a pečlivě osazeny.  

 

Celý proces osazování DPS má několik fází kontrol, při kterých lze odhalit chyby,
ale i rozdíly, které nejsou fatální a elektro součástku pak lze za určitých okolností
na plošný spoj zaletovat a tím desku plošného spoje kompletně osadit.
Všechny rozdíly a chyby objevené v kterékoliv fázi osazování plošného spoje souhrnně
konzultujeme se zákazníkem včetně návrhu řešení situace vedoucímu k pokud
možno včasnému dokončení osazení plošných spojů a případně kompletní
montáže a oživení výrobku.

Zejména prvotní fáze kontrol jsou důležitou prevencí výrazných prostojů při osazování plošných spojů v dalších fázích výrobního procesu.