Desky plošných spojů pro strojové osazování DPS

Při zadávání výroby desek plošných spojů je třeba pamatovat na způsob jejich osazování, aby se výroba zbytečně nezdržovala a tím i neprodražovala.Při osazování DPS jsou ochotni naši pracovníci zákazníkovi vyhovět v čemkoliv, co je možné. Tedy nebráníme se i zakázce, která je nějakým způsobem znevýhodněna ať už vysokou pracností, obtížnou proveditelností nebo nedokonalostmi v dokumentaci. Zejména ale nedokonalosti v zadávací dokumentaci je velmi důležité operativně odstraňovat, což sice klade na zákazníka určité nároky, ale bezchybnost zadávací dokumentace znamená rychlejší a levnější osazování DPS, což vede ke zkrácení termínu výroby a úspoře peněz zákazníka. Správnost návrhu DPS je také klíčová pro rychlost, kvalitu a funkční správnost osazení desek plošných spojů. Jak na to, lze ověřit v záložce „JAK ZADÁVAT VAŠI VÝROBU“ na webu micro.cz. Důležité jsou nejen naváděcí značky jak na DPS, tak i na šabloně pro nanášení cínové pasty, ale i dodržení rozměrů technologických okrajů, kompaktnosti desek s můstky, ale i přesnosti vnějších rozměrů desek při strojovém osazování DPS. Pokud nejsou okraje DPS určených pro strojové osazení frézovány s definovanou přesností, nemá stroj šanci plošný spoj zaměřit ať už při nanášení pasty nebo při vlastním osazování DPS. Dochází pak ke zbytečným prostojům ve výrobě a tím i jejímu prodražování, které zdaleka nekompenzuje levnější výroba vlastních DPS. S úpravami zadávací dokumentace i se zadáváním vlastních výroby DPS naši pracovníci rádi zákazníkům pomáhají a případné problémy řeší.